Untitled Document
Untitled Document
 
Untitled Document
 
 
 
 
 

丹斯里卡立阿布峇卡 :

Program COMMUNITY POLICING ini telah dilaksanakan oleh PDRM dan ditambah nilai sejak bulan Mac 2008 yang bertujuan menjalin kerjasama...
 
 
 
 
 
 

全国总警长献词

 

Program COMMUNITY POLICING ini telah dilaksanakan oleh PDRM dan ditambah nilai sejak bulan Mac 2008 yang bertujuan menjalin kerjasama antara PDRM dan masyarakat bagi mengenalpasti dan menangani dengan berkesan kes-kes jenayah dan gejala social. Ia adalah sebagai salah satu langkah awal untuk mendampingi masyarakat secara dekat bagi memberi keyakinan tentang kehadiran polis bersama mereka dalam usaha mencegah jenayah. Kaedah ini akan memberi peluang kepada pegawai dan anggota polis untuk berinteraksi secara terus dengan ahli-ahli masyarakat tempatan.

Pada dasarnya, pencegahan jenayah adalah peranan dan fungsi pasukan polis sebagaimana termaktub dalam Sek.3(3), Akta Polis 1967. Pencegahan jenayah dilaksanakan melalui 2 cara, iaitu tindakan sebelum berlakunya jenayah dan tindakan selepas berlakunya jenayah. Tindakan pencegahan sebelum berlakunya jenayah adalah yang paling penting di mana tanggungjawab ini seharusnya dipikul bersama oleh anggota masyarakat dan tidak meletakkan tanggungjawab ini sepenuhnya kepada pihak polis.

Program COMMUNITY POLICING adalah usaha pihak polis untuk mendekati masyarakat bagi memberi keyakinan tentang kehadiran polis bersama masyarakat dalam usaha mencegah jenayah. Pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak polis agar dapat mendekati serta menjalinkan hubungan yang baik dengan masyarakat seperti mengadakan pameran, hari bersama pelanggan, mengadakan ceramah, dialog dengan masyarakat, lawatan ke sekolah-sekolah dan sebagainya.

Sesungguhnya, perjuangan untuk keamanan tidak akan tercapai tanpa kerjasama, keyakinan dan kepercayaan daripada masyarakat kepada pihak polis. Tanggungjawab masyarakat adalah menjadi mata dan telinga kepada pihak polis bagi menyalurkan maklumat yang cepat dan tepat agar pihak polis dapat bertindak dengan cepat dan berkesan terhadap sesuatu jenayah yang berlaku.

Harapan saya dengan adanya program COMMUNITY POLICING masyarakat akan berasa selamat dan tidak takut kepada ancaman jenayah. Ini kerana panduan dan pengetahuan bagi menangani kejadian jenayah telah diperolehi dan didedahkan dalam program-program seperti ini.

Saya selaku ketua polis Selangor berasa bangga atas usaha dan inisiatif bagi mempromosikan program COMMUNITY POLICING dengan mewujudkan laman web COMMUNITY POLICING, iaitu COPS.ORG.MY oleh masyarakat tersendiri. Saya berharap agar pihak-pihak lain dapat mengikuti jejak dan langkah seperti ini bagi menyumbangkan sesuatu agar program COMMUNITY POLICING ini dapat dipromosikan dengan lebih baik dan menyeluruh. Selain itu, saya menyaran masyarakat agar dapat menggunakan laman web ini sebaik mungkin serta menyumbangkan idea-idea yang bernas melalui laman web ini bagi tujuan memajukan serta memantapkan lagi perlaksanaan program COMMUNITY POLICING.

Saranan saya kepada masyarakat, iaitu “berilah kepercayaan serta sokongan moral kepada pihak polis terutama warga polis Selangor untuk bekerja dengan lebih kuat walaupun menghadapi pelbagai cabaran dan tomahan.”

 
 
Untitled Document
 
 
Untitled Document
       
警察局 交通意外黑区
警察绩效 警察投稿
罪案数据 皇家警察联线
罪案分布区  

       
     
 
   
 
 
 
Untitled Document
2018 © COPS.ORG.MY 版权所有
免责声明 l 隐私政策 l 版权

造访人数 :